รายการแจ้งซ่อม

ปี
ประจำปี 2565
สถิติ
เดือน
รอตรวจสอบ
กำลังซ่อม
ซ่อมแล้ว
รวม
มกราคม
1
1
11
13
กุมภาพันธ์
1
2
4
7
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
6
6
12
มิถุนายน
5
3
8
กรกฏาคม
3
3
สิงหาคม
2
1
3
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
15
4
27
46