รายการแจ้งซ่อม

ปี
ประจำปี 2565
สถิติ
เดือน
รอตรวจสอบ
กำลังซ่อม
ซ่อมแล้ว
รวม
มกราคม
1
1
11
13
กุมภาพันธ์
1
2
4
7
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
3
9
12
มิถุนายน
2
6
8
กรกฏาคม
3
3
สิงหาคม
4
4
กันยายน
3
3
ตุลาคม
พฤศจิกายน
2
2
ธันวาคม
รวม
10
3
39
52