แจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

สถิติแจ้งซ่อม
ปี
ประจำปี 2567
สถิติ
เดือน
รอตรวจสอบ
กำลังซ่อม
ซ่อมแล้ว
รวม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม