รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไปและโควต้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไปและโควต้า ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสมัครโควต้า

 • สมัคร - วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 • ประกาศรายชื่อ - วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • ประกาศผล - วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • ยืนยันสิทธิ์นักเรียนโควต้า - วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คลิกที่นี่
 • รายงานตัว - วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • มอบตัว - วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน 09:00 น. (ไม่มอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ชำระค่าบำรุงการศึกษา - วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566-วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566
 • เกณฑ์การพิจารณา
  แผนการเรียน
  เกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX)
  เกรดเฉลี่ยวิชาเฉพาะ
  1. แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  3.00 ขึ้นไป
 • 1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. แผนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
  3.00 ขึ้นไป
 • 1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • 3. แผนภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ
  2.75 ขึ้นไป
 • 1. ภาษาไทยพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • 2. สังคมศึกษาฯพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • 4. แผนภาษาจีน-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
  2.75 ขึ้นไป
 • 1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. ภาษาไทยพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • รับนักเรียน ม.3 เดิม โรงเรียนเดิม (ประเภทโควต้า) จำนวน 230 คน จากกลุ่มเรียน ดังนี้

 • 1. แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 90 คน
 • 2. แผนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 56 คน
 • 3. แผนภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 28 คน
 • 4. แผนภาษาจีน-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 56 คน
 • สถิติการเลือกแผนการเรียน
  วันที่สมัคร
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
  ภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ
  ภาษาจีน-
  ภาษาไทย-
  ภาษาอังกฤษ
  รวม
  14 พ.ย. 65
  227
  41
  40
  60
  368
  15 พ.ย. 65
  18
  10
  3
  2
  33
  16 พ.ย. 65
  13
  4
  4
  3
  24
  17 พ.ย. 65
  8
  3
  2
  2
  15
  18 พ.ย. 65
  6
  2
  1
  9
  รวม
  272
  58
  51
  68
  449

  กำหนดการ รอบทั่วไป

 • ระเบียบการรับสมัคร อ่านรายละเอียด...
 • สมัคร - วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • นักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ สมัคร - วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศรายชื่อ - วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit/
 • สอบคัดเลือก
 • ความสามารถพิเศษ - วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ประกาศผล
 • ความสามารถพิเศษ - วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • ม.1 - วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • ม.4 - วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit/
 • รายงานตัว
 • ความสามารถพิเศษ - วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • เวลา 09:00 - 16:30 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.1 - วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • เวลา 09:00 - 16:30 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.1 - ชำระค่าบำรุงการศึกษา - วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566-วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • ม.4 - วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • เวลา 09:00 - 16:30 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.4 - ชำระค่าบำรุงการศึกษา - วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566-วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • มอบตัว
 • ความสามารถพิเศษ - วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566
 • ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. (ไม่มอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566
 • ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. (ไม่มอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566
 • ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. (ไม่มอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ตารางสอบ รอบทั่วไป

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • เวลา 09.00 - 09.40 น. - ภาษาไทย
 • เวลา 09.50 - 10.50 น. - คณิตศาสตร์
 • เวลา 11.00 - 11.50 น. - วิทยาศาสตร์
 • เวลา 13.00 - 13.50 น. - ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 14.00 - 14.40 น. - สังคมศึกษา
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • เวลา 09.00 - 09.40 น. - ภาษาไทย
 • เวลา 09.50 - 10.50 น. - คณิตศาสตร์
 • เวลา 11.00 - 12.00 น. - วิทยาศาสตร์
 • เวลา 13.00 - 13.50 น. - ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 14.00 - 14.50 น. - สังคมศึกษา
 • การคัดเลือก
 • คัดเลือกจากคะแนนการสอบตามเนื้อหามาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 วิชาหลัก คือวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100
 • โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนนรวมทุกรายวิชา หากผู้ที่สอบได้ลำดับสุดท้ายของจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนประกาศรับ มีคะแนนรวมเท่ากันหลายคน จะพิจารณาจากคะแนนสอบมากที่สุดเรียงไปตามลำดับและหากมีคะแนนเท่ากันอีก จะพิจารณาจากคะแนนสอบมากที่สุดเรียงตามลำดับรายวิชา ดังนี้
  1. วิชาคณิตศาสตร์
  2. วิชาวิทยาศาสตร์
  3. วิชาภาษาอังกฤษ
  4. วิชาภาษาไทย
  5. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ข้อปฏิบัติในการสอบ
 • ให้ใช้ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • แสดงบัตรประจำตัวผู้สอบ
 • ให้ใช้ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ
 •  

  สถิติรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  เกณฑ์นร.
  ห้อง
  11 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66
  13 มี.ค. 66
  14 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66
  รวมทั้งสิ้น
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  40
  7
  625
  25
  42
  650
  156
  33
  7
  189
  116
  15
   
  131
  46
  8
   
  54
  52
  3
   
  55
  995
  84
  49
  1,079
  สถิติรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  แผนการเรียน
  เกณฑ์นร.
  ห้อง
  11 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66
  13 มี.ค. 66
  14 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66
  รวมทั้งสิ้น
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  นักเรียน
  โควต้า
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  ใหม่
  รวม
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  40
  3
  11
  167
  178
  13
  49
  62
  10
  26
  36
  13
  32
  45
  9
  23
  32
  76
  56
  297
  429
  คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  40
  2
  13
  49
  62
  5
  14
  19
  2
  7
  9
  2
  7
  9
  3
  4
  7
  34
  25
  81
  140
  ภาษาไทย - สังคมศึกษา
  40
  1
  22
  22
  44
  1
  11
  12
  1
  8
  9
  1
  6
  7
  2
  2
  4
  15
  27
  49
  91
  ศิลป์ ภาษาจีน
  45
  2
  7
  47
  54
  2
  6
  8
   
  4
  4
  1
  2
  3
  1
  1
  2
  50
  11
  60
  121
  รวม
  8
  53
  285
  338
  21
  80
  101
  13
  45
  58
  17
  47
  64
  15
  30
  45
  175
  119
  487
  781